Úpravy vozidel Piaggio a nástavby

Zde se nacházíte: Sortiment » Úpravy vozidel Piaggio a nástavby

Vozidla Piaggio, jejich úpravy a nástavby

Firma Simed s.r.o. se zabývá prodejem vozidel Piaggio, jako alternativu levného vozidla s pohonem 4×4. Po úpravě, tj. vybavení vozidla hydraulickými pohony, upevňovací deskou pro nesení předních nástaveb, se stává z tohoto vozidla pomocník, který najde uplatnění v sektoru komunálních služeb, úklidu areálů apod.

Upínací zařízení se světelnou rampou

Pro snadnou montáž a demontáž čelně nesených komunálních nástaveb na vozidlo je nutné nosič vybavit čelním upínací zařízením. Mimo snadné a rychlé montáže nám upínací zařízení umožňuje zvedání nástavby do přepravní polohy s možností mechanického zajištění proti samovolnému pádu a spouštění do pracovní polohy. Součástí upínacího zařízení jsou dálková světla, tlumená světla a směrová světla.

Hydraulické obvody „V1“ PIAGGIO Porter

Obvod ovládání čelní nástavby umožňuje spouštění a zvedání čelní nástavby a kopírování terénu. Další funkcí tohoto obvodu je přetáčení nástavby do pracovní polohy. Hydraulické rychlospojky pro připojení čelní nástavby jsou umístěny v prostoru předního nárazníku.
Tento obvod je napojen na stávající elektrohydraulický agregát vozidla.
Ovládání jednotlivých funkcí provádíme pomocí elektrických přepínačů umístěných do kabiny vozidla.
Okruh má jištění proti přetížení.

Hydraulické obvody „V3“ PIAGGIO Porter

Hydraulické obvody se skládají ze dvou samostatných obvodů.
Hydraulický obvod pro pohon rotačních nástaveb se skládá ze zubového hydrogenerátoru poháněného přes elektromagnetickou spojku od pohonné jednotky podvozku.  Na vozidle je namontována hydraulická nádrž s filtrací oleje o objemu 30 l. Obvod pohonu rotačních nástaveb - cca 25 l/min, 16 MPa. Zapínání a vypínaní rotační nástavby je vyvedeno do kabiny vozidla. Při poklesu otáček pohonné jednotky pod nastavenou mez dojde k automatickému vypnutí obvodu. Hydraulické rychlospojky pro připojení zadní nástavby jsou umístěny v zadní části vozidla a pro připojení čelní rotační nástavby v předním nárazníku.
Okruh má jištění proti přetížení.

Obvod ovládání je poháněn od elektrohydraulického agregátu a umožňuje spouštění a zvedání čelní nástavby a kopírování terénu. Další funkcí tohoto obvodu je přetáčení  nástavby do pracovní polohy. Hydraulické rychlospojky pro připojení čelní nástavby jsou umístěny v předním nárazníku.
Ovládání jednotlivých funkcí provádíme pomocí el. přepínačů umístěných do kabiny vozidla.
Okruh má jištění proti přetížení.


Sortiment
Sypače vozovek
Sněhové radlice
Nástavby na svoz komunálního odpadu
Nástavby na svoz bio odpadu
Silniční zametače
Samosběrné zametače Brock
Cisternové nástavby
Nosiče Holder a zimní-letní nástavby SIMED